Muhler
User icon
Favorites
Количка

Гаранция и сервиз

2-годишна законова гаранция

Продаваните от „Нетек Онлайн“ ЕООД в онлайн магазина стоки са с предвидената в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС) двугодишна законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба (съгласно чл. 31-37 от ЗПЦСЦУПС).

Двугодишната законова гаранция е за стоки, закупени и използвани в домашни условия от физически лица.

Двугодишната законова гаранция не покрива рекламации по стоки, закупени от юридически лица (фирми) и/или закупени от физически лица, но използвани професионално (например сешоар, използван в салон за красота или тиган, използван в кухнята на ресторант или еспресо-машина, използвана в кафене).

Гаранцията започва да тече от момента на получаването на стоката. Затова е добре да пазите и куриерската товарителница, с която ви доставяме вашите поръчки.

Периодите – ако има такива – през които стоката се ремонтира, не се включват в двугодишния срок на гаранцията (ако продукт е бил ремонтиран в сервиз например в продължение на една седмица, гаранционният му период става две години и една седмица).

Допълнителна търговска гаранция

„Нетек Онлайн“ ЕООД си запазва правото да предоставя допълнителна – спрямо 2-годишната законова гаранция – търговска гаранция на определени стоки в определени периоди и при определени условия.

Ако за дадена стока се предвижда допълнителна търговска гаранция, това и условията за получаването й, ще бъдат ясно отбелязани на страницата на всеки такъв продукт в онлайн магазина.

Сервиз и рекламации

За стоките с марка Muhler e осигурена сервизна мрежа в България, както и наличност на резервни части.

На гърба на гаранционните карти на продуктите Muhler има списък с адресите и телефоните на оторизираните сервизи на марката по населени места.

Централен сeрвиз:

КТ Сервиз ЕООД: София 1836, бул. Владимир Вазов 39, ет. 3

Тел: 0894 19 07 12 | 0893 44 33 59